Ośrodek szkolenia kierowców Euro

Instruktorzy zatrudnieni w ośrodku to nie tylko wykwalifikowani specjaliści, ale również osoby cierpliwe, miłe i kulturalne.

Nauka jazdy Katowice - Ligota

Zajęcia teoretyczne odbywają się w kilkuosobowych grupach, co pozwala na indywidualne podejście do każdej szkolonej osoby.

Prawo jazdy Katowice - Piotrowice

Zajęcia prowadzone są również w języku angielskim.

 • 1
 • 2
 • 3

Klauzula informacyjna ogólna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kierowców Euro Klaudiusz Kubeczko z siedzibą w Katowicach przy ul. Radockiego 251

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy na podstawie ustawy z 20-06-1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie z 05-01-2011r. o kierujących pojazdami.

 3. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconą przez nas usługą tj. szkoleniem praktycznym.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Klaudiusz Kubeczko – kierownik ośrodka instruktor, Patryk Kubeczko - instruktor, Mariusz Zegrodnik - instruktor, Marcin Boroń - ratownik medyczny.

 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia kandydata na kierowcę.

  Czas przechowywania danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi szkolenia i egzaminowania.

 5. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do odganu nadzorczego zajmujacego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa.

 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 7. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Pani/Pan korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania informacji na numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 9. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Loding...